Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση της παραγγελίας τους, εκτός και αυτό οφείλεται σε αποκλειστικά δική της υπαιτιότητα. Η  ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για ζημιές σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης, όπως αυτή αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών του εκάστοτε προϊόντος της ή οφειλόμενες σε μη σωστή αποθήκευσή τους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για τη σωστή χρήση τους ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία τους.  Η  ΕΤΑΙΡΙΑ  εγγυάται την  σωστή και προσήκουσα λειτουργία των προϊόντων της μόνο εφόσον τηρούνται οι οδηγίες αποθήκευσης, λειτουργίας και καύσης τους.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονομασίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.τ.λ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον ΠΕΛΑΤΗ.  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται πριν την χρήση των προϊόντων της εταιρείας να διαβάσει προσεχτικά τις οδηγίες χρήσεις που δίνονται με τα  προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν περάσει από πολλαπλούς ελέγχους  για  την ασφάλειά σας και είναι πιστοποιημένα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος.

Όλο το περιεχόμενο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών  τίτλων,  σημάτων,  εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, βίντεο κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του  ελληνικού  δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση,  ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του  περιεχομένου  με  οποιοδήποτε  τρόπο  ή  μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των  πνευματικών  της δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΤΑΙΡΙΑ ή τρίτα μέρη που έχουν συμβληθεί με αυτήν, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ, αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών  συναλλαγών  και  έχει  λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του εν λόγω ιστοτοπού της δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη της τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της. Οι χρήστες δύναται να συναινούν στη χρήση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων τους από την ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου η τελευταία να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για προϊόντα και νέες προσφορές. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω συναίνεσή του δύναται να αρθεί σε οποιαδήποτε χρόνο κάνοντας απεγγραφή.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων  του  χρήστη/πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου  για  την  προστασία  του ατόμου  από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, καθώς  και των σχετικών διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων, ευρέως γνωστός ως «GDPR» (General Data Protection Regulation), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018. Τα στοιχεία των χρηστών/πελατών  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό  τηλέφωνο,  κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των  χρηστών/πελατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θεωρούνται απόρρητα,  όπως  και  στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι  χρήστες/πελάτες  κατά  την  παροχή  των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων τους, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης  θα  τηρούνται  από  την ΕΤΑΙΡΙΑ σε ειδικό αρχείο. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί και να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/πελάτης με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά συναινεί και αποδέχεται των  επεξεργασία, μετάδοση και αποστολή των προσωπικών του δεδομένων προς τρίτους  (δικηγόρους, εισπρακτικές εταιρίες, τράπεζες)  σε περίπτωση υπερημερίας του ή ανώμαλης εξέλιξης της πώλησης μεταξύ του ιδίου και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και μόνο και ειδικά προς τον σκοπό της  είσπραξης του τιμήματος που οφείλεται στην ΕΤΑΙΡΙΑ από την πώληση των προϊόντων της.

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη/πελάτη, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστοτόπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Σε αυτόν τον ιστότοπο, η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies για να βελτιωθεί η εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.